Правила Giveaway Коледна игра

Играта “Коледа” се провежда на Facebook /Фейсбук/ страницата  (https://www.facebook.com/stefan.photography.eu) с Изпълнител Stefan photography , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 8707120604, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас. Взимайки участие в играта на Facebook /Фейсбук/ страницата на Stefan Photography, Участниците се съгласяват с изложените по-долу...