Правила Giveaway Мега Пролет

Играта “Мега Пролет” се провежда на Instagram (Инстаграм) профилът  (https://www.instagram.com/stefan.photography.eu/) с Изпълнител Stefan photography , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 8707120604, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас. Взимайки участие в играта на Instagram (Инстаграм) профилът на Stefan Photography, Участниците се съгласяват с изложените...